tarieven en vergoeding

tarieven en vergoeding

Verzekering

De vergoeding voor begeleiding door een diëtist is opgenomen in de basisverzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent heeft u mogelijk zelfs recht op extra behandeluren. Klik hier voor een overzicht van de aanvullende verzekeringen. Vitae heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. Houdt u er rekening mee dat een diëtist bij personen van 18 jaar en ouder onder het verplicht eigen risico valt.

Ketenzorg

Bij de diagnose diabetes mellitus, COPD of (een vorm van) hart- en vaatziekten wordt de behandeling van de diëtist zonder verbruik van eigen risico vanuit de basisverzekering vergoed. Dit noemt men ketenzorg. Uw huisarts is op de hoogte of u in aanmerking komt voor deze ketenzorgvergoeding. Belangrijk is dat uw huisarts duidelijk op de verwijzing vermeld dat het ketenzorg betreft.

Zonder verwijzing naar de diëtist

U kunt ook zonder verwijzing bij Vitae Voedingsadviesbureau terecht. Dit wordt de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek genoemd. Toch adviseert Vitae, indien mogelijk een verwijsbrief bij uw behandelend arts aan te vragen. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te kijken of uw zorgverzekeraar de Directe Toegankelijkheid diëtetiek vergoed.

Betaling

De kosten worden direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Als u zelf betaalt, kan dat contant aan het einde van het gesprek maar het is ook mogelijk om een rekening te ontvangen.