Samenwerking

Samenwerking

“Een lichaam kun je niet opdelen in vakjes. Het vormt één geheel. Alles wat bijdraagt aan de gezondheid hangt met elkaar samen.”

Voeding heeft op vele vlakken invloed op de gezondheid, maar is slechts één factor. Daarom vindt Vitae het heel belangrijk om met andere zorgverleners samen te werken. Vitae steekt veel energie in het contact met huisartsen en praktijkondersteuners, maar werkt ook nauw samen met andere zorgverleners.

   

Paramedisch Centrum Hoek van Holland