Archief per Maand: november 2012

1 nov: Dieetbehandeling zeer kosten effectief

Dieetbehandeling zeer kosten effectief

Op 3 oktober bracht de NVD via een persbericht het volgende naar buiten:

Uit het onderzoek dat SEO economisch onderzoek in opdracht van de NVD heeft gedaan, blijkt  dat dieetbehandeling zeer kosteneffectief is.
De dieetbehandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,5 tot € 2,3 miljard over een periode van vijf jaar. Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst. Deze cijfers zijn gebaseerd op  het aantal patiënten dat in 2011 met deze diagnose is behandeld.

De keuze voor het onderzoeken van deze patiëntpopulatie is gebaseerd op het feit dat de groep mensen met overgewicht met comorbiditeit het grootst is en er veel bekend is over de effecten van de dieetbehandeling. Een belangrijke conclusie uit het uitgevoerde literatuuronderzoek is dat het effect van de behandeling toeneemt met de intensiteit van de behandeling, dit geldt ook voor financiële opbrengsten. Dit pleit ervoor patiënten met deze aandoening gedurende minimaal één jaar te behandelen en gebruik te maken van een combinatieaanpak van individuele gesprekken, telefonisch contact en groepsbehandeling.

Vitae is zeer blij met de uitslag van dit onderzoek. Hoewel wij al jaren weten dat een bezoek aan de diëtist in veel gevallen gezondheidswinst met zich meebrengt is het fijn dat dit vanuit een onderzoek bevestigd wordt.